2 Bài thơ chúc mừng Đại hội HTBC thành công.

Thứ hai , Ngày 26/10/2015

 
 ĐẠI HỘI HBTC NHIỆM KỲ III

 

Đại hội "Hát Ti Bi Ci"
Doanh nhân Thanh Hóa Nhiệm kỳ thứ 3
Thanh Hóa cùng với Quốc gia
Sự nghiệp đổi mới chúng ta chung lòng
***
Đoàn kết hợp tác thị trường
Vui khỏe phát triển dẫn đường tiến lên
Nuôi dưỡng chí khí vững bền
Tinh thần tự chủ nhân quyền chăm lo
***
Phát triển cạnh tranh tự do
Doanh nghiệp sinh lợi chăm lo nhân tài
Hướng đi kinh tế tương lai
Hội nhập Quốc tế so tài văn minh
***
Quê hương Thanh Hóa thanh bình
Vững tin ý chí vươn mình giàu sang
Doanh nhân quê Thanh vững vàng
Khắp nơi hội tụ kết đoàn - thành công.

 

 

Ngày 25/10/2015
Bài thơ làm trong buổi đại hội 
Doanh Nhân Thanh Hóa tại TP.HCM nhiệm kỳ 3
và đọc chúc mừng trong buổi tiệc giao lưu.

---------------------------------

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI HTBC

 

Đại hội Doanh nhân Xứ Thanh
Mỗi năm gặp mặt lại thành công hơn
Đoàn kết gắn bó keo sơn
Hợp tác phối hợp phải luôn sẵn sàng
Phát huy tốt mọi tiềm năng
Khắc phục tồn tại để tăng vốn nhiều
Quê Thanh muôn quý ngàn yêu
Hợp tác toàn diện đạt nhiều thành công

 

-------------------------
Ngày 25/10/2015
Hoàng Văn Thông

Các phản hồi :