Một số hình ảnh Đại hội nhiệm kỳ 3 (2015 -2018) CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại TP.HCM

Thứ hai , Ngày 26/10/2015

 Xem thêm hình ảnh đầy đủ : Thư viện ảnh 
Quý hội viên có nhu cầu cần lấy ảnh gốc xin liên hệ văn phòng HTBC. 

VP-HTBC

Các phản hồi :