Danh sách đăng ký tặng quà tết HTBC cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125

Thứ tư , Ngày 11/02/2015

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẶNG QUÀ TẾT HTBC CHO CÁN BỘ CHIẾN SĨ LỮ ĐOÀN 125 HẢI QUÂN
(cập nhật) 
Ngày 13/02/2015
 

STT Họ và tên Doanh nghiệp Nội dung phần quà
1 Nguyễn Đình Thắng Hồng Cơ Group Tiền mặt 10.000.000 đồng

2 Trương Mạnh Hòe Công ty CP Kinh doanh địa ốc Hưng Gia Tiền mặt 12.000.000 đồng

3 Trần Văn Mười Công ty CP Địa ốc Tháp Mười Tiền mặt 5.000.000 đồng

4 Ngô Thị Tuyến Trường Anh ngữ và mầm non Nam Mỹ Hiện vật trị giá 5 triệu

5 Nguyễn Thị Hạnh Trường Mầm non TIVI Hiện vật trị giá 3 triệu
Góp vui văn nghệ

6 Đào Duy Trung

Trưởng đoàn ca múa nhạc Lam Sơn - HĐH

 Góp vui văn nghệ

7  Quỹ HTBC    Tiền mặt 5.000.000 đồng
8  CLB Thơ Lam Kinh    
9  Ngô Ngọc Luyến  Trường Anh ngữ Nam Mỹ  

Các phản hồi :