HTBC thay đổi nhân sự Ban chấp hành, Ban Cố vấn năm 2015

Chủ nhật , Ngày 25/01/2015

Chiều ngày 23 tháng 1 năm 2015, Chủ tịch HTBC Nguyễn Đình Thắng chủ trì Họp Ban Chấp hành HTBC mở rộng, lấy ý kiến phương hướng hoạt động, thay đổi nhân sự Ban Chấp hành HTBC năm 2015. Buổi họp đã thống nhất bầu lại Ban Chấp hành, Ban Cố vấn, Ban Kiểm soát.


Theo đó, Ban Chấp hành bao gồm 18 thành viên trong đó có 11 thành viên trong Ban thường vụ và 7 thành viên đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch, 5 thành viên Ban Cố vấn và giữ nguyên 3 thành viên Ban Kiểm soát. Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Đại học FPT sẽ đảm nhiệm vị trí P.Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HTBC kể từ ngày 24 tháng 1 năm 2015 cho đến hết nhiệm kỳ.  

Văn phòng HTBC

Các phản hồi :