Quái kiệt Mai Đình Tới biểu diễn trên sân khấu - nhạc cụ kỷ lục châu Á

Thứ bảy , Ngày 27/10/2012

Quái kiệt Mai Đình Tới đã trình diễn những màn biểu diễn độc đáo như thổi sáo bằng mũi, thổi ống nước bằng mũi… trên sân khấu - nhạc cụ kỷ lục châu Á tối 26.10 tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM).


Các phản hồi :