Tự cho nhau vay vốn, lãi suất thế nào?

Thứ bảy , Ngày 03/03/2012

Vì thiếu vốn kinh doanh, tôi đã phải vay tiền với mức lãi suất do chủ nợ đưa ra là 5% tháng. Xin hỏi, Nhà nước có quy định về việc tính lãi suất khi người dân cho nhau vay vốn không? 

Mấy tháng gần đây tôi chưa trả tiền lãi hằng tháng, nếu chủ nợ khởi kiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý như thế nào?


Văn phòng luật sư Giải Phóng xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hiện nay pháp luật không quy định về lãi suất cho vay giữa cá nhân với cá nhân, chỉ quy định lãi suất cho vay giữa các tổ chức tín dụng với cá nhân, tổ chức đi vay. Lãi suất cơ bản theo quy định của ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, nếu chủ nợ cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất qui định trên 10 lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột có thể phạm tội “Cho vay lãi nặng” theo quy định của Điều 163 Bộ luật hình sự khi “cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột”, trường hợp của bạn chưa đến mức xử lý hình sự.

Khi chủ nợ khởi kiện ra tòa án nhân dân để yêu cầu bạn thanh toán nợ, thì Tòa án xem xét các chứng cứ và có thể tuyên bạn có nghĩa vụ thanh toán số tiền nợ, phần lãi suất chưa trả thì áp dụng 150% lãi suất cơ bản, phần lãi suất do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán là mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà Nước quy định tại thời điểm xét xử sơ thẩm.

Tư vấn bởi Văn phòng luật sư Giải Phóng

Các phản hồi :