Vốn FDI gần đạt 20 tỷ USD

Thứ ba , Ngày 01/12/2009

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng, các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký đầu tư cho các dự án đạt 19,7 tỷ USD, trong đó 14,6 tỷ USD là vốn cấp mới và 5,1 tỷ USD bổ sung cho các dự ...