BĐS - Xây dựng (21)

 • Lê Thiên Xuân
 • Trần Văn Trường
 • Trịnh Đình Thanh
 • Nguyễn Văn Hải

Cao su- Nhựa- Hóa chất (4)

 • Nguyễn Văn Thắng
 • Phùng Thanh La
 • Nguyễn Duy Toàn
 • Lê Doãn Triệu

Cơ khí - Công nghiệp (5)

 • Nguyễn Quốc Tiến
 • Trịnh Tiến Dũng
 • Hoàng Văn Hùng
 • Trịnh Bá Phúc

Công nghệ cao (5)

 • Phan Quốc Khánh
 • Dương Văn Chính
 • Nguyễn Đình Thắng
 • Lê Như Phương

Điện máy - TB điện tử (6)

 • Lê Năng Thắng
 • Trần Duy Linh
 • Mai Văn Anh
 • Lê Xuân Cường

Cảnh quan - Môi trường (4)

 • Phạm Đăng Khôi
 • Nguyễn Trường Sơn
 • Nguyễn Văn Mai
 • Nguyễn Thị Lan

Dược Phẩm - Y tế (7)

 • Lưu Đức Chương
 • Trần Thanh Chương
 • Lê Sơn Hải
 • Huỳnh Văn Hải

Du lịch - Nhà Hàng - K/s (1)

 • Nguyễn Đại Chiêu

Giáo dục -VPP -Thiết bị (6)

 • Trần Nho Mạnh
 • Hoàng Văn Trung
 • Ngô Thị Tuyến
 • Lê Văn Dũng

Nội thất - Gia dụng (4)

 • Lê Như Sơn
 • Nguyễn Văn Quang
 • Đỗ Ngọc Sơn
 • Trịnh Xuân Hải

Nông sản - Thủy sản (7)

 • Hồ Văn Hòa
 • Doãn Tới
 • Lê Hữu Đạt
 • Lê Hùng Phong

Tài chính - Bảo hiểm (3)

 • Lê Quốc Túy
 • Đặng Thanh Hảo
 • Vương Mạnh Huấn

May mặc - Dệt may (1)

 • Lê Đình Thường

Truyền thông - Q/C (8)

 • Lê Minh Huân
 • Lê Hồng Sơn
 • Nguyễn Thị Từ
 • Phạm Phú Thành

Vận tải - Giao nhận (8)

 • Trần Hùng Biên
 • Vũ Đình Lý
 • Nguyễn Ngọc Dinh
 • Trương Mạnh Hòe

XNK - T/M tổng hợp (9)

 • Lương Đức Hùng
 • Nguyễn Tú Uyên
 • Hoàng Văn Vình
 • Trịnh Xuân Tú

Ngành nghề khác (16)

 • Nguyễn Hữu Quang
 • Nguyễn Đức Tân
 • Nguyễn Xuân Phú
 • Lê Ngọc Dũng