BĐS - Xây dựng (21)

 • Lê Hồng Sơn
 • Trịnh Đình Thanh
 • Nguyễn Vũ Hà Thanh
 • Đào Trọng Nhân

Cao su- Nhựa- Hóa chất (4)

 • Nguyễn Duy Toàn
 • Nguyễn Văn Thắng
 • Lê Doãn Triệu
 • Phùng Thanh La

Cơ khí - Công nghiệp (5)

 • Trịnh Bá Phúc
 • Nguyễn Quốc Tiến
 • Trịnh Tiến Dũng
 • Hoàng Văn Hùng

Công nghệ cao (5)

 • Phan Quốc Khánh
 • Dương Văn Chính
 • Nguyễn Đình Thắng
 • Lê Như Phương

Điện máy - TB điện tử (6)

 • Lê Xuân Cường
 • Lê Năng Thắng
 • Trần Duy Linh
 • Mai Văn Anh

Cảnh quan - Môi trường (4)

 • Nguyễn Văn Mai
 • Nguyễn Thị Lan
 • Phạm Đăng Khôi
 • Nguyễn Trường Sơn

Dược Phẩm - Y tế (7)

 • Cao Ngọc Bích
 • Lê Thành Đồng
 • Lê Nguyên Thịnh
 • Lưu Đức Chương

Du lịch - Nhà Hàng - K/s (1)

 • Nguyễn Đại Chiêu

Giáo dục -VPP -Thiết bị (6)

 • Trần Nho Mạnh
 • Lê Văn Dũng
 • Ngô Thị Tuyến
 • Đỗ Ngọc Thạo

Nội thất - Gia dụng (4)

 • Nguyễn Văn Quang
 • Đỗ Ngọc Sơn
 • Trịnh Xuân Hải
 • Lê Như Sơn

Nông sản - Thủy sản (7)

 • Nguyễn Hữu Song
 • Doãn Tới
 • Lê Hữu Đạt
 • Hồ Văn Hòa

Tài chính - Bảo hiểm (3)

 • Vương Mạnh Huấn
 • Lê Quốc Túy
 • Đặng Thanh Hảo

May mặc - Dệt may (1)

 • Lê Đình Thường

Truyền thông - Q/C (8)

 • Lê Hồng Sơn
 • Đỗ Văn Dũng
 • Nguyễn Thị Từ
 • Phạm Phú Thành

Vận tải - Giao nhận (8)

 • Lê Thạch Hùng
 • Nguyễn Tăng Mai
 • Trần Hùng Biên
 • Trương Mạnh Hòe

XNK - T/M tổng hợp (9)

 • Mai Văn Anh
 • Đặng Thị Thúy
 • Nguyễn Hữu Quang
 • Trịnh Xuân Tú

Ngành nghề khác (16)

 • Dương Quang Hiệp
 • Vũ Thế Ưu
 • Trần Dũng Hưng
 • Nguyễn Mạnh Hùng