BĐS - Xây dựng (21)

 • Nguyễn Chí Hiếu
 • Vũ Văn Hoàng
 • Nguyễn Vũ Hà Thanh
 • Trần Văn Trường

Cao su- Nhựa- Hóa chất (4)

 • Phùng Thanh La
 • Nguyễn Duy Toàn
 • Nguyễn Văn Thắng
 • Lê Doãn Triệu

Cơ khí - Công nghiệp (5)

 • Nguyễn Duy Tập
 • Hoàng Văn Hùng
 • Trịnh Tiến Dũng
 • Nguyễn Quốc Tiến

Công nghệ cao (5)

 • Nguyễn Đình Thắng
 • Lữ Hồng Chương
 • Phan Quốc Khánh
 • Lê Như Phương

Điện máy - TB điện tử (6)

 • Hách Thanh Chiến
 • Lê Năng Thắng
 • Lê Xuân Cường
 • Mai Văn Anh

Cảnh quan - Môi trường (4)

 • Nguyễn Văn Mai
 • Nguyễn Thị Lan
 • Phạm Đăng Khôi
 • Nguyễn Trường Sơn

Dược Phẩm - Y tế (7)

 • Lê Sơn Hải
 • Lưu Đức Chương
 • Cao Ngọc Bích
 • Trần Thanh Chương

Du lịch - Nhà Hàng - K/s (1)

 • Nguyễn Đại Chiêu

Giáo dục -VPP -Thiết bị (6)

 • Đỗ Ngọc Thạo
 • Lê Văn Dũng
 • Trần Nho Mạnh
 • Ngô Thị Tuyến

Nội thất - Gia dụng (4)

 • Đỗ Ngọc Sơn
 • Nguyễn Văn Quang
 • Lê Như Sơn
 • Trịnh Xuân Hải

Nông sản - Thủy sản (7)

 • Hồ Văn Hòa
 • Nguyễn Đình Thành
 • Trịnh Mai Trữ
 • Lê Hùng Phong

Tài chính - Bảo hiểm (3)

 • Đặng Thanh Hảo
 • Vương Mạnh Huấn
 • Lê Quốc Túy

May mặc - Dệt may (1)

 • Lê Đình Thường

Truyền thông - Q/C (8)

 • Mai Văn Hải
 • Đỗ Viết Tĩnh
 • Phạm Phú Thành
 • Đỗ Văn Dũng

Vận tải - Giao nhận (8)

 • Đặng Vũ Thành
 • Nguyễn Ngọc Dinh
 • Hồ Huy
 • Lê Thạch Hùng

XNK - T/M tổng hợp (9)

 • Mai Văn Anh
 • Nguyễn Hữu Quang
 • Dương Viết Bảy
 • Lê Hải Long

Ngành nghề khác (16)

 • Nguyễn Hữu Quang
 • Nguyễn Đức Tân
 • Nguyễn Văn Tuấn
 • Dương Quang Hiệp