BĐS - Xây dựng (21)

 • Đào Trọng Nhân
 • Bùi Anh Viên
 • Đỗ Đức Hà
 • Nguyễn Anh Tuấn

Cao su- Nhựa- Hóa chất (4)

 • Nguyễn Duy Toàn
 • Lê Doãn Triệu
 • Phùng Thanh La
 • Nguyễn Văn Thắng

Cơ khí - Công nghiệp (5)

 • Nguyễn Duy Tập
 • Trịnh Tiến Dũng
 • Hoàng Văn Hùng
 • Trịnh Bá Phúc

Công nghệ cao (5)

 • Lữ Hồng Chương
 • Lê Như Phương
 • Nguyễn Đình Thắng
 • Dương Văn Chính

Điện máy - TB điện tử (6)

 • Trần Duy Linh
 • Hách Thanh Chiến
 • Mai Văn Anh
 • Lê Đăng Kiên

Cảnh quan - Môi trường (4)

 • Phạm Đăng Khôi
 • Nguyễn Thị Lan
 • Nguyễn Văn Mai
 • Nguyễn Trường Sơn

Dược Phẩm - Y tế (7)

 • Lê Sơn Hải
 • Lê Thành Đồng
 • Cao Ngọc Bích
 • Lê Nguyên Thịnh

Du lịch - Nhà Hàng - K/s (1)

 • Nguyễn Đại Chiêu

Giáo dục -VPP -Thiết bị (6)

 • Hoàng Văn Trung
 • Trần Nho Mạnh
 • Ngô Thị Tuyến
 • Đỗ Ngọc Thạo

Nội thất - Gia dụng (4)

 • Nguyễn Văn Quang
 • Lê Như Sơn
 • Đỗ Ngọc Sơn
 • Trịnh Xuân Hải

Nông sản - Thủy sản (7)

 • Trịnh Mai Trữ
 • Doãn Tới
 • Lê Hữu Đạt
 • Nguyễn Đình Thành

Tài chính - Bảo hiểm (3)

 • Đặng Thanh Hảo
 • Lê Quốc Túy
 • Vương Mạnh Huấn

May mặc - Dệt may (1)

 • Lê Đình Thường

Truyền thông - Q/C (8)

 • Phạm Phú Thành
 • Nguyễn Thị Từ
 • Lê Minh Huân
 • Mai Văn Hải

Vận tải - Giao nhận (8)

 • Trần Hùng Biên
 • Vũ Đình Lý
 • Trương Mạnh Hòe
 • Nguyễn Ngọc Dinh

XNK - T/M tổng hợp (9)

 • Nguyễn Hữu Quang
 • Dương Viết Bảy
 • Mai Văn Anh
 • Hoàng Văn Vình

Ngành nghề khác (16)

 • Nguyễn Xuân Phú
 • Trần Dũng Hưng
 • Dương Quang Hiệp
 • Lê Ngọc Dũng