BĐS - Xây dựng (21)

 • Lê Thanh Thuấn
 • Vũ Văn Hoàng
 • Nguyễn Vũ Hà Thanh
 • Trịnh Duy Minh

Cao su- Nhựa- Hóa chất (4)

 • Nguyễn Duy Toàn
 • Lê Doãn Triệu
 • Nguyễn Văn Thắng
 • Phùng Thanh La

Cơ khí - Công nghiệp (5)

 • Trịnh Bá Phúc
 • Hoàng Văn Hùng
 • Nguyễn Quốc Tiến
 • Trịnh Tiến Dũng

Công nghệ cao (5)

 • Dương Văn Chính
 • Phan Quốc Khánh
 • Lê Như Phương
 • Nguyễn Đình Thắng

Điện máy - TB điện tử (6)

 • Trần Duy Linh
 • Lê Xuân Cường
 • Mai Văn Anh
 • Lê Năng Thắng

Cảnh quan - Môi trường (4)

 • Nguyễn Trường Sơn
 • Phạm Đăng Khôi
 • Nguyễn Văn Mai
 • Nguyễn Thị Lan

Dược Phẩm - Y tế (7)

 • Huỳnh Văn Hải
 • Lưu Đức Chương
 • Trần Thanh Chương
 • Lê Thành Đồng

Du lịch - Nhà Hàng - K/s (1)

 • Nguyễn Đại Chiêu

Giáo dục -VPP -Thiết bị (6)

 • Trần Nho Mạnh
 • Đỗ Ngọc Thạo
 • Hoàng Văn Trung
 • Ngô Thị Tuyến

Nội thất - Gia dụng (4)

 • Trịnh Xuân Hải
 • Đỗ Ngọc Sơn
 • Lê Như Sơn
 • Nguyễn Văn Quang

Nông sản - Thủy sản (7)

 • Lê Hữu Đạt
 • Nguyễn Đình Thành
 • Lê Hùng Phong
 • Doãn Tới

Tài chính - Bảo hiểm (3)

 • Đặng Thanh Hảo
 • Vương Mạnh Huấn
 • Lê Quốc Túy

May mặc - Dệt may (1)

 • Lê Đình Thường

Truyền thông - Q/C (8)

 • Mai Văn Hải
 • Phạm Phú Thành
 • Lê Minh Huân
 • Trịnh Văn Thành

Vận tải - Giao nhận (8)

 • Lê Thạch Hùng
 • Hồ Huy
 • Trương Mạnh Hòe
 • Đặng Vũ Thành

XNK - T/M tổng hợp (9)

 • Lương Đức Hùng
 • Hoàng Văn Vình
 • Đặng Thị Thúy
 • Trịnh Xuân Tú

Ngành nghề khác (16)

 • Lê Trọng Hùng
 • Nguyễn Xuân Vượng
 • Lê Ngọc Dũng
 • Nguyễn Xuân Phú