BĐS - Xây dựng (21)

 • Nguyễn Chí Hiếu
 • Bùi Anh Viên
 • Trần Văn Mười
 • Trịnh Duy Minh

Cao su- Nhựa- Hóa chất (4)

 • Lê Doãn Triệu
 • Nguyễn Văn Thắng
 • Nguyễn Duy Toàn
 • Phùng Thanh La

Cơ khí - Công nghiệp (5)

 • Trịnh Bá Phúc
 • Nguyễn Quốc Tiến
 • Trịnh Tiến Dũng
 • Hoàng Văn Hùng

Công nghệ cao (5)

 • Dương Văn Chính
 • Phan Quốc Khánh
 • Lữ Hồng Chương
 • Nguyễn Đình Thắng

Điện máy - TB điện tử (6)

 • Mai Văn Anh
 • Lê Đăng Kiên
 • Trần Duy Linh
 • Hách Thanh Chiến

Cảnh quan - Môi trường (4)

 • Phạm Đăng Khôi
 • Nguyễn Trường Sơn
 • Nguyễn Văn Mai
 • Nguyễn Thị Lan

Dược Phẩm - Y tế (7)

 • Lê Thành Đồng
 • Cao Ngọc Bích
 • Lưu Đức Chương
 • Lê Sơn Hải

Du lịch - Nhà Hàng - K/s (1)

 • Nguyễn Đại Chiêu

Giáo dục -VPP -Thiết bị (6)

 • Trần Nho Mạnh
 • Lê Trường Tùng
 • Đỗ Ngọc Thạo
 • Ngô Thị Tuyến

Nội thất - Gia dụng (4)

 • Lê Như Sơn
 • Nguyễn Văn Quang
 • Trịnh Xuân Hải
 • Đỗ Ngọc Sơn

Nông sản - Thủy sản (7)

 • Lê Hữu Đạt
 • Lê Hùng Phong
 • Doãn Tới
 • Trịnh Mai Trữ

Tài chính - Bảo hiểm (3)

 • Vương Mạnh Huấn
 • Lê Quốc Túy
 • Đặng Thanh Hảo

May mặc - Dệt may (1)

 • Lê Đình Thường

Truyền thông - Q/C (8)

 • Nguyễn Thị Từ
 • Lê Hồng Sơn
 • Đỗ Viết Tĩnh
 • Mai Văn Hải

Vận tải - Giao nhận (8)

 • Đặng Vũ Thành
 • Nguyễn Ngọc Dinh
 • Trần Hùng Biên
 • Hồ Huy

XNK - T/M tổng hợp (9)

 • Nguyễn Tú Uyên
 • Nguyễn Hữu Quang
 • Dương Viết Bảy
 • Mai Văn Anh

Ngành nghề khác (16)

 • Trần Dũng Hưng
 • Nguyễn Văn Tuấn
 • Lê Trọng Hùng
 • Nguyễn Tuyên Huấn