BĐS - Xây dựng (21)

 • Nguyễn Chí Hiếu
 • Lưu Đức Sơn
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Lê Thiên Xuân

Cao su- Nhựa- Hóa chất (4)

 • Nguyễn Văn Thắng
 • Nguyễn Duy Toàn
 • Lê Doãn Triệu
 • Phùng Thanh La

Cơ khí - Công nghiệp (5)

 • Nguyễn Duy Tập
 • Hoàng Văn Hùng
 • Trịnh Bá Phúc
 • Trịnh Tiến Dũng

Công nghệ cao (5)

 • Dương Văn Chính
 • Phan Quốc Khánh
 • Nguyễn Đình Thắng
 • Lữ Hồng Chương

Điện máy - TB điện tử (6)

 • Lê Năng Thắng
 • Hách Thanh Chiến
 • Lê Đăng Kiên
 • Mai Văn Anh

Cảnh quan - Môi trường (4)

 • Nguyễn Thị Lan
 • Nguyễn Trường Sơn
 • Nguyễn Văn Mai
 • Phạm Đăng Khôi

Dược Phẩm - Y tế (7)

 • Trần Thanh Chương
 • Lê Nguyên Thịnh
 • Lưu Đức Chương
 • Lê Thành Đồng

Du lịch - Nhà Hàng - K/s (1)

 • Nguyễn Đại Chiêu

Giáo dục -VPP -Thiết bị (6)

 • Ngô Thị Tuyến
 • Trần Nho Mạnh
 • Hoàng Văn Trung
 • Lê Trường Tùng

Nội thất - Gia dụng (4)

 • Đỗ Ngọc Sơn
 • Lê Như Sơn
 • Trịnh Xuân Hải
 • Nguyễn Văn Quang

Nông sản - Thủy sản (7)

 • Nguyễn Đình Thành
 • Hồ Văn Hòa
 • Doãn Tới
 • Lê Hữu Đạt

Tài chính - Bảo hiểm (3)

 • Vương Mạnh Huấn
 • Lê Quốc Túy
 • Đặng Thanh Hảo

May mặc - Dệt may (1)

 • Lê Đình Thường

Truyền thông - Q/C (8)

 • Trịnh Văn Thành
 • Lê Minh Huân
 • Mai Văn Hải
 • Nguyễn Thị Từ

Vận tải - Giao nhận (8)

 • Nguyễn Tăng Mai
 • Trần Hùng Biên
 • Vũ Đình Lý
 • Đặng Vũ Thành

XNK - T/M tổng hợp (9)

 • Dương Viết Bảy
 • Trịnh Xuân Tú
 • Nguyễn Tú Uyên
 • Lương Đức Hùng

Ngành nghề khác (16)

 • Trần Dũng Hưng
 • Nguyễn Hữu Quang
 • Nguyễn Văn Tuấn
 • Đỗ Khắc Vinh