Thứ năm , Ngày 20/10/2011

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN THANH HÓA TẠI TP. HCM
HO CHI MINH CITY - THANH HOA BUSINESSMAN CLUB (HTBC)
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BCH NHIỆM KỲ II