Thứ bảy , Ngày 24/11/2012


DANH SÁCH BAN KỂM SOÁT
 CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
KHÓA III (2015 -2018)

  

STT

Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại - Email

1

Lữ Hồng Chương Trưởng ban 0903 443 775 
lhchuong@hcm.misa.com.vn

2

Trần Hùng Biên Phó ban 0977538778
bien.tranhung@gmail.com

3

Hoàng Văn Trung Uỷ viên 0973858989
hoangtrungmb@gmail.com


DANH SÁCH BAN KỂM SOÁT
 CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
NĂM 2015

  

STT

Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại - Email

1

Lê Sơn Hải Trưởng ban 0903.39 22 44
dnthclub@gmail.com

2

Hoàng Văn Hùng Phó ban 0903934353
vanhungth@yahoo.com.vn

3

Hoàng Văn Trung Uỷ viên 0973858989
hoangtrungmb@gmail.com


DANH SÁCH BAN KỂM SOÁT
 CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
KHOÁ II (2012 - 2015)

  

STT

Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại - Email

1

Lê Sơn Hải Trưởng ban 0903.39 22 44
dnthclub@gmail.com

2

Hoàng Văn Hùng Uỷ viên 0903934353
vanhungth@yahoo.com.vn

3

Hoàng Văn Trung Uỷ viên 0973858989
hoangtrungmb@gmail.com

DANH SÁCH BAN KỂM SOÁT
 CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
KHOÁ I (2009- 2012)

  

STT

Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại - Email

1

Huỳnh Văn Hải Trưởng ban

0903.703 716
info@thucphambaolong.com


2

Hoàng Văn Hùng Thành viên 0903934353
vanhungth@yahoo.com.vn

3

Mai Đức Hùng Thành viên

0976.119 999
maihungoo@yahoo.com