Thứ bảy , Ngày 24/11/2012


DANH SÁCH BAN CỐ VẤN
 CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
KHÓA III (2015 - 2018)

 

   STT

 
  Họ Và Tên
 
Chức vụ
 
Email - điện thoại
 
 1
 

 
  Trịnh Xuân Hải
Trưởng Ban
0908.789888
harry@asggroup.com
 2
 
 
Hồ Huy
 Phó Ban
 0989.111111
 hohuy@mailinh.vn
 3
 
 
 Lê Sơn Hải
 Phó Ban
0903703716 
info@thucphambaolong.com

4

Lê Trường Tùng Phó Ban tunglt@fpt.com.vn
 
5
 
Đỗ Ngọc Sơn
 
 Uỷ viên
0913051313
dongocson@gmail.com
 
 6
 
Nguyễn Thị Lan
 Uỷ viên
 0913168454
 saigoncactus1@yahoo.com


DANH SÁCH BAN CỐ VẤN
 CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
NĂM 2015

 

   STT

 
  Họ Và Tên
 
Chức vụ
 
Email - điện thoại
 
 1
 

 
  Trịnh Xuân Hải
 
Trưởng Ban
 
0908.789888
 
harry@asggroup.com
 
 2
 
 
Hồ Huy
 
 Phó Ban
 
 0989.111111
 
 hohuy@mailinh.vn
 
 3
 
 
 Huỳnh Văn Hải
 
 Phó Ban
 
0903703716 
 
info@thucphambaolong.com
 
 4
 
Đỗ Ngọc Sơn
 
 
 Uỷ viên
 
0913051313
 
dongocson@gmail.com
 
 
 5
 
Nguyễn Thị Lan
 
 Uỷ viên
 0913168454
 
 saigoncactus1@yahoo.com DANH SÁCH BAN CỐ VẤN

 CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
KHOÁ II (2012 - 2015)


 

 

   STT

 
 
  Họ Và Tên
 
 
Chức vụ
 
 
Email - điện thoại
 
 1
 
 

 
 
  Nguyễn Trung Thông
 
Trưởng Ban
 
 0913.904646
 
 
nguyentrungthong2011@gmail.com
 
 2
 
 
 
Hồ Huy
 
 Phó Ban
 
 0989.111111
 
 
 hohuy@mailinh.vn
 
 3
 
 
 
 Huỳnh Văn Hải
 
 Phó Ban
 
0903703716 
 
info@thucphambaolong.com
 
 4
 
 
Trịnh Xuân Hải
 
 Uỷ viên
 0908789888
 
harry@asggroup.com
 
 
 5
 
 
Đỗ Ngọc Sơn
 
 Uỷ viên
 
0913051313
 
 
dongocson@gmail.com
 
 
 6
 
 
 
Nguyễn Thị Lan
 
 Uỷ viên
 0913168454
 
 saigoncactus1@yahoo.com
 
 7
 
 
Lê Thiện Loát
 
 Uỷ viên
 012138889999
 
mtx@moitruongxanhvn.com
 
 
 8
 
 

 
 
Lê Trường Tùng
 
Uỷ viên
 0903919260
 
 tunglt@fpt.com.vn
 
 
9
 
 
 Lê Doãn Triệu
 
 Uỷ viên
 
 0982234999

 

 
DANH SÁCH BAN CỐ VẤN
CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
KHOÁ I (2009 - 2012)


 
 
 
 STT
 
 

Họ Và Tên Họ Và Tên Họ Và Tên
1 Nguyễn Trung Thông Trưởng Ban
 
 
 0913.904646
 
 nguyentrungthong2011@gmail.com

2
 
Huỳnh Văn Hải Phó Ban 0903.703 716
info@thucphambaolong.com

3
 
Doãn Tới Thành viên 0913.877 005
namvietagg@hcm.vnn.vn

4
 
Trịnh Xuân Hải Thành viên 0908.789 888
info@ebm.com.vn

5
 
Nguyễn Xuân Vượng Thành viên 0903.129307
nvuong52@hotmail.com

6
 
Đỗ Ngọc Sơn Thành viên 0913.051 313
son10@volny.cz

7
 
Lê Doãn Triệu Thành viên 0982.234 999

8
 
Nguyễn Minh Họa Thành viên 0913.884 166
sales@bimico.com

9
 
Lê Trường Tùng Thành viên 0982234999

10
 
Nguyễn Thị Lan Thành viên

 

 

0913.168  454
Saigoncactus1 @yahoo.com

 

11 Hoàng Sỹ Đức Thành viên

 

 

 

08.839.2718
0913.923 979

 

12
Lê Thành Đồng Thành viên 0912.009217
lethanh dong@gmail.com