Thứ năm , Ngày 24/11/2011


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH 
CLB DOANH NHÂN THANH HÓA TẠI TP.HCM
KHÓA III (2015-2018)
 
 

STT

Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại, Email

1


Nguyễn Đình Thắng Chủ tịch 0978.638888
    thang.nd@hongco.com.vn

2

Trịnh Tiến Dũng
Phó chủ tịch
Trưởng Ban tài chính
0988.383 393

3

Bùi Anh Viên Phó chủ tịch
Kiêm tổng thư ký
0983.803 092
vien@dailoigroup.com.vn

4

Đào Trọng Nhân Phó chủ tịch
Trưởng Ban Hội viên
0919.469.999
nhandt9999@gmail.com

5

Trương Mạnh Hoè Uỷ viên  Thường vụ 
Trưởng Ban Hợp tác Đầu tư
0903.915 779
hunggiangvn@hotmail.com

6

Ngô Thị Tuyến Phó chủ tịch
Trưởng Ban Văn thể mỹ & SV
0936 161 624
ngotuyen1969@gmail.com

7

Nguyễn Hữu Song Phó chủ tịch
Trưởng ban xã hội
0913.753.852
honmeco@saigonnet.vn

8

Đỗ Đức Hà Phó chủ tịch
Phụ trách KV Duyên hải
& Tây Nguyên
0974.993879
congtytrungthanh58@yahoo.com.vn

9

Lưu Quang Lâm Ủy viên thường vụ 0903.918.082
 0908.861.111
baolam8082@gmail.com

10

Lê Hồng Sơn Ủy viên thường vụ 01222.112.222
hongtrungcantho@gmail.com

11

Trần Văn Mười Ủy viên thường vụ
Phụ trách KV Miền tây
0913.924.399

12

Ông Vũ Văn Hoàng Ủy viên thường vụ
Chánh Văn phòng
0938556677
vuhoangsaigon@yahoo.com.vn

13

Trần Thanh Chương Ủy viên Ban Chấp hành 0913.105.710/
xuanhoai@vnn.vn

14

Lê Thành Đồng Ủy viên Ban Chấp hành 0912.009217
lethanhdong@gmail.com

15

Trần Dũng Hưng Ủy viên Ban Chấp hành 0988 800 888/
caratjsc@gmail.com 

16

Dương Viết Bảy Ủy viên Ban Chấp hành 0908.064 969/
davisevenplus@yahoo.com


17

Mai Đức Hùng Ủy viên Ban Chấp hành 0976.119999/
maihung00@yahoo.com 


18

Lê Văn Hoan Ủy viên Ban Chấp hành
Phụ trách DN Trẻ
0989888827
huyhoanggiaco@gmail.com

19

Hoàng Văn Vình Ủy viên Ban Chấp hành 0903.976613
08.38837165

20

Lê Năng Thắng Ủy viên Ban Chấp hành 0914.933 168

21

Nguyễn Xuân Chỉ   Ủy viên Ban Chấp hành

22

Nguyễn Văn Lộc Ủy viên Ban Chấp hành  


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH 

CLB DOANH NHÂN THANH HÓA TẠI TP.HCM
NĂM 2015
 
 

STT

Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại, Email

1


Nguyễn Đình Thắng Chủ tịch 0978.638888
    thang.nd@hongco.com.vn

2

Bùi Anh Viên Phó chủ tịch
Trưởng Ban tài chính
0983.803 092
lienhe@dailoigroup.com.vn

3

Lê Trường Tùng Phó chủ tịch
Kiêm tổng thư ký
0919.469999
tunglt@fpt.com.vn

4

Trịnh Tiến Dũng Phó chủ tịch
Trưởng Ban Hội viên
0988.383 393

5

Trương Mạnh Hoè Uỷ viên  Thường vụ 
Trưởng Ban Hợp tác Đầu tư
0903.915 779
hunggiangvn@hotmail.com

6

Đào Trọng Nhân Phó chủ tịch
Trưởng Ban Văn thể mỹ & SV
0919.469.999
nhandt9999@gmail.com

7

Ngô Thị Tuyến Phó chủ tịch
Trưởng ban xã hội
0936 161 624
ngotuyen1969@gmail.com

8

Nguyễn Hữu Song Phó chủ tịch
Phụ trách KV Duyên hải
& Tây Nguyên
0913.753.852
honmeco@saigonnet.vn

9

Đỗ Đức Hà Ủy viên thường vụ 0974.993879
congtytrungthanh58@yahoo.com.vn

10

Lưu Quang Lâm Ủy viên thường vụ 0903.918.082
 0908.861.111
baolam8082@gmail.com

11

Lê Hồng Sơn Ủy viên thường vụ
Phụ trách KV Miền tây
01222.112.222
hongtrungcantho@gmail.com

12

Trần Văn Mười Ủy viên Ban Chấp hành 0913.924.399

13

Trần Thanh Chương Ủy viên Ban Chấp hành 0913.105.710/
xuanhoai@vnn.vn

14

Lê Thành Đồng Ủy viên Ban Chấp hành 0912.009217
lethanhdong@gmail.com

15

Trần Dũng Hưng Ủy viên Ban Chấp hành 0988 800 888/
caratjsc@gmail.com 

16

Dương Viết Bảy Ủy viên Ban Chấp hành 0908.064 969/
davisevenplus@yahoo.com


17

Mai Đức Hùng Ủy viên Ban Chấp hành 0976.119999/
maihung00@yahoo.com


18

Lê Văn Hoan Ủy viên Ban Chấp hành
Phụ trách DN Trẻ
0989888827
huyhoanggiaco@gmail.com


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

CLB DOANH NHÂN THANH HÓA TẠI TP.HCM
KHÓA II (2012-2015)


STT

Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại, Email

1


Nguyễn Đình Thắng Chủ tịch 0978.638888
    thang.nd@hongco.com.vn

2

Bùi Anh Viên Phó chủ tịch
Trưởng Ban tài chính
0983.803 092
lienhe@dailoigroup.com.vn

3

Đào Trọng Nhân Phó chủ tịch
Tổng thư ký
0919.469999
nhandt 9999@yahoo.com

4

Ngô Thị Tuyến Uỷ viên Thường vụ 
Trưởng Ban Xã hội
0936161624 
ngotuyen1969
@yahoo.com

5

Trương Mạnh Hoè Uỷ viên  Thường vụ 
Trưởng Ban Hợp tác Đầu tư
0903.915 779
hunggiangvn@hotmail.com

6

Đỗ Đức Hà Uỷ viên Thường vụ
Trưởng Ban Hội viên
0974.993.879
congtytrungthanh58@yahoo.com.vn

7

Dương Viết Bảy Uỷ viên BCH 0908.064 969
davisevenplus@yahoo.com

8

Trần Văn Mười Uỷ viên BCH 0913.924 399
tien_thapmuoi@yahoo.com.vn

9

Trần Dũng Hưng Uỷ viên BCH 0988.800 888 
caratjsc@gmail.com

10

Nguyễn Hữu Song Uỷ viên BCH 0913.753.852
honmeco@saigonnet.vn

11

Trịnh Tiến Dũng Uỷ viên BCH 0988.383 393

12

Lê Thành Đồng Uỷ viên BCH 0912009217 
lethanhdong80@gmail.com

13

Lê Hồng Sơn Uỷ viên BCH 01222112222

14

Mai Đức Hùng Uỷ viên BCH 0976119999 
maihung00@yahoo.com

15

Lưu Quang Lâm Uỷ viên BCH 0908861111
thanhquang140282@yahoo.com.vn 

16

Trần Thanh Chương Uỷ viên BCH 0913105710 
xuanhoai@vnn.vn


 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH 
CLB DOANH NHÂN THANH HÓA TẠI TP.HCM
KHÓA I (2009-2012)


STT

Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại, Email

1


Nguyễn Đình Thắng Chủ tịch 0978.638888
    thang.nd@hongco.com.vn

2

Lê Sơn Hải Phó chủ tịch thường trực
Tổng thư ký

0903.39 22 44
dnthclub@gmail.com


3

Bùi Anh Viên Phó chủ tịch
Trưởng Ban tài chính
0983.803 092
lienhe@dailoigroup.com.vn

4

Đào Trọng Nhân Phó chủ tịch
Trưởng Ban xã hội
0919.469 999
nhandt 9999@yahoo.com

5

Lê Ngọc Hạnh UV thường trực
Phụ trách Văn Thể Mỹ

0983.615 888
nhabaohanh@gmail.com


6

Ngô Thị Tuyến UV thường trực
Thủ quỹ

0936161624 
ngotuyen1969
@yahoo.com


7

Trịnh Tiến Dũng Uỷ viên BCH 0988.383 393

8

Nguyễn Đức Thọ

Uỷ viên BCH 0913145564
nguyenductho_dhc@yahoo.com

9

Trần Văn Mười Uỷ viên BCH

0913.924 399
tien_thapmuoi@yahoo.com.vn


10

Nguyễn Anh Tuấn Uỷ viên BCH 0918.244 812
hainhan195@yahoo.com.vn

11

Trịnh Xuân Tú Uỷ viên BCH

0903.191 977
maianhvina@yahoo.com


12

Dương Viết Bảy Uỷ viên BCH

0908.064 969
davisevenplus@yahoo.cm


13

Trần Dũng Hưng Uỷ viên BCH

0988.800 888
caratjsc@gmail.com


14

Lê Hồng Sơn UV BAN CH
Phụ trách DN kv Cần Thơ
01222112222

15

Nguyễn Hữu Song Uỷ viên BCH
Phụ trách DN kv Bình Thuận
0913.753.852
honmeco@saigonnet.vn

16

Trương Mạnh Hòe Uỷ viên BCH

 

0903.915 779
hunggiangvn@hotmail.com