Điều kiện để trở thành Hội viên CLB Doanh Nhân Xứ Thanh TP HCM
 1. Điều kiện cơ bản
  • Là nhà quản lý doanh nghiệp quê Thanh Hóa đang sống hay làm việc ở miền Nam.
  • Chức vụ: Từ Phó giám đốc, Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp.
  • Có Trụ sở doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh phía nam.

 

2. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân

  • Nhập đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký (   tải về tại đây )
  • Nộp hồ sơ về văn phòng thường trực HTBC hoặc gửi qua Email/Website

3. Đóng Hội phí:

  • Hội phí: 1.500.000đ/01 năm (đóng phí một lần/năm).
Anh/Chị vui lòng đọc kỹ Điều Lệ và Quy Chế Hoạt động trước khi gia nhập.