Thứ Sáu , Tháng Mười Hai 13 2019
Trang chủ / Giới Thiệu / Giới Thiệu HTBC / Nghị quyết ĐH lần 1

Nghị quyết ĐH lần 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––o0o––––––––––

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

TOÀN THỂ DOANH NHÂN THANH HÓA TẠI TP.HCM

LẦN THỨ I

Đại hội toàn thể Doanh nhân Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh Lần thứ I đã được long trọng tổ chức vào hồi 8g00, ngày 25/10/2009 tại Hội trường lớn Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi-Quận 1-Tp.Hồ Chí Minh.

Đại hội có sự tham dự của:

 1. Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh Thanh Hóa.
 2. Đại diện Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Thanh Hóa
 3. Đại diện CLB Doanh nhân Sài Gòn.
 4. Đại diện Hội Doanh nghiệp Nghệ – Tĩnh Tp. HCM
 5. Đại diện Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Tỉnh Thanh Hóa.
 6. Ban thường trực Hội đồng hương Tỉnh Thanh Hóa Tp. HCM.
 7. Đại diện của Đài phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương, các Quý vị khách mời có quan hệ hợp tác và thân thiết với Doanh nhân Thanh Hóa.
 8. Có sự tham dự của 108 Doanh nhân, các Nhà quản lý doanh nghiệp quê Thanh Hóa tại Tp.HCM và các tỉnh miền Nam

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100%, bầu Đòan Chủ tịch Đại hội và Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

Đoàn Chủ tịch gồm 07 người:

 1. Ông Nguyễn Đình Thắng – Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Lê Sơn Hải
 3. Ông Dõan Tới
 4. Ông Bùi Anh Viên
 5. Ông Trịnh Xuân Hải
 6. Ông Hùynh Thanh Hải
 7. Ông Hồ Lân

Ban thư ký gồm 03 người:

 1. Ông Lê Như Hùng – Trưởng Ban Thư ký
 2. Ông Trần Văn Trường
 3. Ông Trịnh Xuân Tú

ĐẠI HỘI ĐÃ NHẤT TRÍ NHƯ SAU

1/ Theo nguyện vọng và nhu cầu cần thiết của đa số Doanh nhân quê Thanh Hóa hiện đang sống và làm việc tại TP. HCM cần có một môi trường sinh hoạt giao lưu cộng đồng trên tinh thần Đòan kết, Hợp tác, Tương trợ lẫn nhau nhằm nâng cao thêm chất lượng đời sống tinh thần, tạo cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của Doanh nghiệp và góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương Thanh Hóa nói riêng, cho Tp. HCM và Đất nước nói chung.

Các Doanh nhânThanh Hoá tại Tp.HCM đã thành lập Ban trù bị thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại Tp.HCM, sau thời gian tích cực vận động Doanh nhân Thanh Hóa, đã dự thảo và thống nhất về Điều lệ, Phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ; ban trù bị đã báo cáo Ban thường trực Hội đồng hương Thanh Hóa tại Tp. HCM xin phép thành lập Câu lạc bộ. Ngày 20/10/2009, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Tp.HCM đã ra quyết định số: 068/2009/QĐ-HĐHTH, ngày 20/10/2009 cho phép thành lập: “Câu lạc bộ Doanh nhân  Thanh Hóa tại  Tp. HCM “.

2/ Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% thông qua việc thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại Tp.HCM:

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: HOCHIMINH CITY – THANH HOA BUSINESSMAN CLUB

Tên viết tắt: HTBC

HTBC hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hoạt động căn cứ theo Điều lệ và Phương hướng hoạt động của HTBC do Đại hội đại biểu toàn thể Hội viên thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hội đồng hương Thanh Hóa thành phố Hồ Chí Minh và quy định của Pháp luật.

Tôn chỉ hoạt động của HTBC: ĐOÀN KẾT – HỢP TÁC – VUI KHỎE – PHÁT TRIỂN

3/ Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% thông qua Điều lệ, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2009–2012) của Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

4/ Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% về số lượng các thành viên Ban Chấp hành HTBC sẽ gồm từ 13 đến 19 thành viên.

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% bầu các cá nhân là Hội viên của HTBC vào Ban Chấp hành HTBC nhiệm kỳ I (2009-2012) gồm 15 người. Ban Chấp hành đã họp và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên thường trực cụ thể như sau:

 1. Ông Nguyễn Đình Thắng                             Chủ tịch HTBC
 2. Ông Lê Sơn Hải                                           Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký
 3. Ông Bùi Anh Viên                                        Phó Chủ tịch
 4. Ông Hồ Hữu Lân                                          Phó Chủ tịch
 5. Ông Đào Trọng Nhân                                  Ủy viên thường trực
 6. Bà Ngô Thị Tuyến                                        Ủy viên thường trực
 7. Ông Lê Như Hùng                                       Ủy viên
 8. Ông Nguyễn Đức Thọ                                 Ủy viên
 9. Ông Nguyễn Anh Tuấn                                Ủy viên
 10. Ông Trần Văn Mười                                    Ủy viên
 11. Ông Trịnh Xuân Tú                                       Ủy viên
 12. Ông Trần Văn Trường                                 Ủy viên
 13. Bà Nguyễn Thị Liên                                     Ủy viên
 14. Ông Dương Viết Bảy                                  Ủy viên
 15. Ông Trần Dũng Hưng                                  Ủy viên

5/ Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% bầu Ban Cố vấn HTBC nhiệm kỳ I (2009-2012) gồm 15 thành viên như sau:

 1. Ông Doãn Tới                                              Trưởng Ban Cố vấn
 2. Ông Hồ Huy                                                   Phó ban
 3. Ông Hùynh Văn Hải                                      Phó Ban
 4. Ông Trịnh Xuân Hải                                     Thành viên
 5. Ông Bùi Tá Lương                                      Thành viên
 6. Ông Nguyễn Xuân Vượng                          Thành viên
 7. Ông Lê Doãn Triệu                                      Thành viên
 8. Ông Đỗ Ngọc Sơn                                       Thành viên
 9. Ông Lê Quang Thực                                    Thành viên
 10. Ông Nguyễn Minh Họa                                Thành viên
 11. Ông Hòang Sỹ Đức                                     Thành viên
 12. Ông Lương Viên                                          Thành viên
 13. Ông Nguyễn Trung Thông                            Thành viên
 14. Ông Lê Trường Tùng                                   Thành viên
 15. Bà Nguyễn thị Lan                                        Thành viên

6/ Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% về số lượng các thành viên Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên.

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% bầu Ban Kiểm soát HTBC nhiệm kỳ I (2009-2012) gồm 03 người.

Ban Kiểm soát đã họp và bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát cụ thể như sau:

 1. Ông Huỳnh Văn Hải                             Trưởng Ban
 2. Ông Hoàng Văn Hùng                         Thành viên
 3. Ông Mai Đức Hùng                             Thành viên

7/ Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% về việc giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành, Ban Cố vấn và Ban Kiểm soát có trách nhiệm tổ chức bộ máy nhân sự, thực hiện các hoạt động của HTBC theo mục đính và tôn chỉ của HTBC, căn cứ theo Điều lệ và phương hướng hoạt động của HTBC do Hội nghị đại biểu toàn thể Hội viên Lần thứ I thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hội đồng hương Thanh Hóa thành phố Hồ Chí Minh và quy định của Pháp luật, vì lợi ích của các Hội viên và tham gia đóng góp công sức cho quê hương Thanh Hóa nói riêng, cho Tp.HCM và cho Đất nước nói chung.

8/ Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% về mức Hội phí của Hội viên là 1,5triệu đồng/năm trong nhiệm kỳ I (2009 – 2012). Nguồn kinh phí này chỉ sử dụng cho các hoạt động vì lợi ích Hội viên của HTBC.

9/ Mọi Hội viên sẽ chủ động và tích cực thực hiện nghĩa vụ của Hội viên bằng hành động cụ thể, tuân thủ Điều lệ của HTBC, chấp hành các quyết định đã được Ban Chấp hành HTBC thông qua, chăm lo xây dựng HTBC ngày càng lớn mạnh về quy mô Hội viên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTBC, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa các Hội viên theo như tôn chỉ hoạt động của HTBC; tự nguyện và nhiệt thành tham gia đóng góp tiền của, công sức cho hoạt động của HTBC vì lợi ích của Hội viên, vì sự phát triển của quê hương Thanh Hóa nói riêng, của Tp. HCM và của Đất nước nói chung.

10/ Đại hội ghi nhận và trân trọng cám ơn tất cả các ý kiến bổ ích và quý báu của các Quí vị Lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa, của Đại diện các Hội Doanh nghiệp và các Quý vị đại biểu về điều lệ, phương hướng hoạt động của HTBC. Ban Chấp hành HTBC tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và ban hành chính thức điều lệ, phương hướng hoạt động cũng như tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể của HTBC ngày càng phong phú và hiệu quả hơn.

11/ Căn cứ Nghị quyết này, Ban Chấp hành, Ban cố vấn, Ban kiểm soát và toàn thể Hội viên HTBC nhiệm kỳ I có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

12/ Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết này vào lúc 12 giờ 10 phút, ngày 25/10/2009.

Thay mặt Đại hội

Thư ký                                         Chủ tọa                     

(đã ký)                                          (đã ký)                     

Lê Như Hùng                       Nguyễn Đình Thắng      

Visits: 1167