Thứ Hai , Tháng Tám 3 2020
Trang chủ / Giới Thiệu / Ban Cố Vấn

Ban Cố Vấn


DANH SÁCH BAN CỐ VẤN
 CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
KHÓA III (2015 – 2018)

STTHọ Và TênChức vụEmail – điện thoại
1Trịnh Xuân HảiTrưởng Ban0908.789888
harry@asggroup.com
2Hồ HuyPhó Ban0989.111111
hohuy@mailinh.vn
3Lê Sơn HảiPhó Ban0903703716
info@thucphambaolong.com
4Lê Trường TùngPhó Bantunglt@fpt.com.vn
5 Đỗ Ngọc SơnUỷ viên0913051313dongocson@gmail.com
6Nguyễn Thị LanUỷ viên0913168454
saigoncactus1@yahoo.com


DANH SÁCH BAN CỐ VẤN
 CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
NĂM 2015

STTHọ Và TênChức vụEmail – điện thoại
1Trịnh Xuân HảiTrưởng Ban0908.789888
harry@asggroup.com
2Hồ Huy Phó Ban0989.111111
hohuy@mailinh.vn
3Huỳnh Văn HảiPhó Ban0903703716
info@thucphambaolong.com
4Đỗ Ngọc SơnUỷ viên0913051313
dongocson@gmail.com
5Nguyễn Thị Lan Uỷ viên0913168454
saigoncactus1@yahoo.com
 DANH SÁCH BAN CỐ VẤN
 CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
KHOÁ II (2012 – 2015)

STT Họ Và TênChức vụEmail – điện thoại
1Nguyễn Trung ThôngTrưởng Ban0913.904646
nguyentrungthong2011@gmail.com
2 Hồ HuyPhó Ban0989.111111
hohuy@mailinh.vn
3Huỳnh Văn Hải Phó Ban0903703716
info@thucphambaolong.com
4Trịnh Xuân Hải Uỷ viên0908789888
harry@asggroup.com
5Đỗ Ngọc Sơn Uỷ viên0913051313
dongocson@gmail.com
6Nguyễn Thị LanUỷ viên0913168454
saigoncactus1@yahoo.com
7 Lê Thiện Loát Uỷ viên012138889999
mtx@moitruongxanhvn.com
8Lê Trường TùngUỷ viên0903919260
tunglt@fpt.com.vn
9Lê Doãn TriệuUỷ viên 0982234999

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN
CLB DOANH NHÂN THANH HÓA  TẠI TP.HCM
KHOÁ I (2009 – 2012)

STTHọ Và TênHọ Và TênHọ Và Tên
1Nguyễn Trung ThôngTrưởng Ban0913.904646
nguyentrungthong2011@gmail.com
2
Huỳnh Văn HảiPhó Ban0903.703 716
info@thucphambaolong.com
3
Doãn TớiThành viên0913.877 005
namvietagg@hcm.vnn.vn
4Trịnh Xuân HảiThành viên0908.789 888
info@ebm.com.vn
5Nguyễn Xuân VượngThành viên0903.129307
nvuong52@hotmail.com
6Đỗ Ngọc SơnThành viên0913.051 313
son10@volny.cz
7Lê Doãn TriệuThành viên0982.234 999
8Nguyễn Minh HọaThành viên0913.884 166
sales@bimico.com
9Lê Trường TùngThành viên0982234999
10Nguyễn Thị LanThành viên0913.168454
Saigoncactus1 @yahoo.com
11Hoàng Sỹ ĐứcThành viên08.839.2718
0913.923 979
12Lê Thành ĐồngThành viên0912.009217
lethanh dong@gmail.com
Logo Mai Linh Group
Logo Queen Stone
Logo Tan Thanh Hoa
Logo Sai Gon Center Real
Logo EBM
Logo Lien Viet Post Bank
Logo HHG
Logo Đại Dũng
Nhân Mười
Nano Viet
HHG FOUNDATION